So sánh các Model Wonlex Việt Nam đang phân phối

Có thể chia các sản phẩm thành 2 loại chính,bao gồm Loại Cơ Bản Loại Video Call GW400X KT06 KT01Doreamon KT10,KT11,KT12 KT13,KT16,KT20 KT21,KT22,KT23 KT24,KT24S, Galaxy One…. Sự giống và khách nhau giữa các mẫu cơ bản GW400X KT06 KT01drm Rung KHÔNG CÓ CÓ Camera CÓ KHÔNG CÓ PIN 405mAh 420mAh 450mAh Sự giống và khách…