THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG KHOANH VÙNG AN TOÀN

tèn ten 👏👏 Chức năng khoanh vùng an toàn và theo dõi lịch sử hành trình trên đồng hồ của bé hoạt động như thế nào nhỉ 🤷‍♂️🤷‍♂️