tèn ten 👏👏 Chức năng khoanh vùng an toàn và theo dõi lịch sử hành trình trên đồng hồ của bé hoạt động như thế nào nhỉ 🤷‍♂️🤷‍♂️

Bài viết trước đó HỎI ĐÁP CÙNG FASTTECH SỐ 4
Bài viết sau đó HỎI ĐÁP CÙNG FASTTECH SỐ 3