Chương Trình Thu Cũ – Đổi Mới Của Wonlex Việt Nam Như Sau :

Khách hàng mang đồng hồ cũ (hoặc hỏng ; kể cả là hỏng hẳn) tới mua hàng ,chúng tôi sẽ thu lại sản phẩm cũ và trừ trực tiếp vào giá sản phẩm mới mà khách hàng chọn mua. Giá giảm trừ sẽ căn cứ theo bảng sau :

Model GW400X KT01 KT11 KT13 KT16 KT20-21-22-23-24
Chiết khấu vào giá sản phẩm 10% 12% 14% 16% 16% 20%

Mọi thắc mắc quý khách hàng liên hệ HOTLINE : 0848880988 hoặc 0869666707