Miếng Dán Cường Lực Đồng Hồ Định Vị

50.000

? Sản phẩm là quà tặng cho khách hàng mua đồng hồ tại Wonlex Việt Nam

⚙ Độ dày 0.33mm

Miếng dán H1 phù hợp với các model : GW400X – KT01 – KT04 – KT11

Miếng dán H2 phù hợp với các model : KT11 – KT13

 

50.000

? Sản phẩm là quà tặng cho khách hàng mua đồng hồ tại Wonlex Việt Nam

⚙ Độ dày 0.33mm